Auteursrechten

Homepage | Auteursrechten

Elke codering van items in NADABA moet gebeuren in overeenstemming met het auteursrecht.

Indien een natuurlijke of rechtspersoon aanspraak kan maken op een inzending of een afbeelding, wordt hij verzocht contact op te nemen met info@nadaba.be. Alle aanvragen worden zo snel mogelijk verwerkt.

De rechten op de gepubliceerde afbeeldingen behoren toe aan hun auteurs. Zonder hun toestemming mag er geen gebruik van worden gemaakt. Iedereen die een op NADABA gepubliceerde afbeelding wil gebruiken, moet een verzoek indienen bij de auteur ervan.

NADABA, het ontwerp van de site en de logo's zijn beschermd. Elk gebruik zonder toestemming van NADABA is verboden.