Algemene gebruiksvoorwaarden

Homepage | Algemene gebruiksvoorwaarden

Nadaba verzamelt en publiceert referentiegegevens (hierna „item” genoemd) via het internet. Het is een social cataloging site. 
Nadaba is geen verkoopsite. 
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (AG) kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gebruikers zullen op de hoogte worden gebracht van elke wijziging en moeten de nieuwe AG accepteren voordat ze hun activiteit op de site kunnen voortzetten. 
Definities (deze definities zijn geldig op de hele site)
— „Nadaba” en „de site” worden in de breedste zin begrepen: de maker, de eigenaar, de beheerder, de validator, de moderator, het merk, de site, de app
— „bezoeker”: een bezoeker, niet ingelogd
— „gebruiker”: een privégebruiker (fysieke persoon), houder van een account en ingelogd
— „gebruik”: het gebruik, door een ingelogde gebruiker, van enige functionaliteit van de site
— „item”: referentie van een fysiek of virtueel hulpmiddel om de fauna en flora te identificeren of te lokaliseren. 
— „account”: privé Nadaba-account gemaakt door een gebruiker
— „AG”: deze algemene gebruiksvoorwaarden
DE BEZOEKER
De bezoeker heeft het recht om de site te bezoeken, de gegevens te doorzoeken en te raadplegen zonder enige interactie. Een niet-gelogde accounthouder is een bezoeker. De bezoeker heeft het recht om een account aan te maken. 
DE GEBRUIKER
Internetgebruikers die de meer geavanceerde functies van de site willen gebruiken, moeten een account aanmaken door een formulier in te vullen. 
— Het account wordt aangemaakt als en alleen als de gebruiker het vakje „Ik accepteer de algemene gebruiksvoorwaarden” heeft aangevinkt. Als het genoemde vakje niet is aangevinkt, kan het account niet worden aangemaakt. 
— Gebruikers hebben het recht om een alias te definiëren. Het is echter raadzaam voor gebruikers die actief zijn op burgerwetenschappelijke sites, blogs of forums om hun ware identiteit weer te geven, zodat andere gebruikers dezelfde gebruiker kunnen herkennen op verschillende sites, blogs en forums. 
Gebruikers hebben het recht om de site te bezoeken en alle voorgestelde interacties uit te voeren. 
— Gebruikers kunnen onder andere: 
• codeer items met of zonder invoer van foto’s
• maken en beheren van hun bibliotheek
• lijsten maken en beheren
— Gebruikers hebben in hun profiel, voor bepaalde gegevens, het recht om ze al dan niet openbaar te maken. 
— Een gebruiker kan geen commerciële entiteit zijn. Elke commerciële gebruiker zal zonder voorafgaande kennisgeving worden geschorst. 
De beheerder heeft toegang tot het volledige profiel en de gegevens van elke gebruiker. 
HET GEBRUIK
— Het gebruik van de site is toegestaan in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. 

Elke inzending of boodschap die illegaal, gewelddadig, racistisch, schandalig, seksueel, seksistisch of in het algemeen geen respect voor de persoon is of aanzetten tot gevaarlijk en illegaal gedrag (niet-limitatieve lijst) is ten strengste verboden en zal zo snel mogelijk door de beheerder van de site worden verwijderd. Een gebruiker die verantwoordelijk is voor een dergelijke publicatie kan worden verboden om te publiceren in Nadaba en om de site te gebruiken. In geen geval is Nadaba verantwoordelijk voor de publicatie van dergelijke inhoud. 
Gebruikers worden aangemoedigd om ongepaste inhoud te melden. 

HET ITEM
— Het item is gecodeerd door een gebruiker
— De items vormen het essentiële onderdeel van de Nadaba-databank
— De codering van items door gebruikers is vrijwillig en kosteloos. In geen geval kunnen gebruikers aanspraak maken op een vergoeding voor enige activiteit op de site. 
— Nadaba is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de items. 
Gebruikers kunnen zelf items wijzigen, verbeteren en voltooien die ze zichzelf hebben gecodeerd in Nadaba, totdat het item is gevalideerd door de Nadaba validator. 
Nadaba heeft het recht om items die zijn gecodeerd door gebruikers te wijzigen, te verbeteren, aan te vullen en te verwijderen. 
Alle items die door gebruikers worden ingevoerd, zijn toegankelijk voor alle Nadaba-bezoekers. 
— Als gebruikers bepaalde wijzigingen wensen die via de interface niet mogelijk zijn, moeten zij contact opnemen met info@nadaba.be. 
— Nadaba beperkt items uitsluitend tot hulpmiddel die de identificatie of lokalisatie van fauna en flora mogelijk maken. Niet-conforme voorwerpen mogen worden geschrapt. 
— De schrapping van een item kan alleen worden gedaan met toestemming van Nadaba. 
Als een gebruiker te veel onjuiste items codeert, zal Nadaba de gebruiker vragen om zijn deelname te verbeteren. Er zal duidelijke uitleg worden gegeven over de werking en de doelstellingen van Nadaba. 
— Nadaba kan het account van een gebruiker opschorten in geval van misbruik en ongepaste deelname aan de site. 
— Nadaba biedt de mogelijkheid om items te beoordelen.  
— Als een item een afbeelding bevat die een persoon vertegenwoordigt, moet die persoon zijn toestemming hebben gegeven aan de gebruiker voor de publicatie van die afbeelding.