Checklist of Croatian amphibians and reptiles with bibliography of 250 years of research

Homepage | Tool

Checklist of Croatian amphibians and reptiles with bibliography of 250 years of research

Gemiddeld 0/5 - 0 vote
2014 Dušan JELIĆ

Samenvatting
Abstract. An updated checklist is presented for the amphibian and reptile fauna of Croatia. According to historical and recent literature sources, 20 amphibian and 41 reptile species have been recorded so far. Two reptile species, Blanus strauchi and Typhlops vermicularis, are considered doubtful, although there are individual museum vouchers for the country. Presence of a total of 59 species can be considered valid, with two additional considered doubtful. This paper summarizes data from 700 scientific and popular publications, which is the first attempt to publish a complete Croatian herpetological bibliography. Full bibliography is also given for all occurring species and constitutes a basis for future publications. Key words: amphibians, reptiles, checklist, bibliography, Croatia Izvleček. Pregled dvoživk in plazilcev Hrvaške z bibliografijo 250 let raziskav – V članku je podan posodobljen seznam dvoživk in plazilcev Hrvaške. Po zgodovinskih in recentnih literaturnih virih je bilo doslej v državi zabeleženih 20 vrst dvoživk in 41 vrst plazilcev. Za dve vrsti plazilcev, Blanus strauchi in Typhlops vermicularis, je pojavljanje v državi vprašljivo, čeprav obstajajo njuni muzejski primerki. Tako je bilo skupaj najdenih 59 vrst, medtem ko sta dve vprašljivi. V članku je povzetih 700 strokovnih in poljudnih publikacij, kar je prvi poskus objave celotne bibliografije o herpetološki favni Hrvaške. Podana je tudi celotna bibliografija za vse vrste, ki je hkrati izhodišče za prihodnje objave. Ključne besede: dvoživke, plazilci, seznam vrst, bibliografija, Hrvaška

Een bijdrage van Jean-François Olivier
Engels
Kroatië
Amfibieën (Amphibia), Reptielen (Reptilia)
PDF gratis op internet, lijsten/checklists

Inhoud en foto's.

56 pagina's
61 soorten
Referentie Nadaba : 28442

Gelijksoortige

aangesloten leden

In de lijst van (0):
Geen gebruiker
In de bibliotheek van (1) :
Maxime Dewelle